Od wejścia w życie konstytucji biznesu i Ustawy Prawo przedsiębiorców (dalej Pp) mamy w Polsce dwie kategorie przedsiębiorców:

-prowadzących działalność zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

-prowadzących działalność nieewidencjonowaną.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność nieewidencjonowaną nie muszą się rejestrować, nie płacą składek na ZUS i zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego.

Działalność nieewidencjonowana nie jest działalnością gospodarczą, bowiem zgodnie z art. art. 3 i art. 5 ust.1 Pp. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. 1050 zł miesięcznie).

Niemniej jednak praktyka już pokazuje, iż status prawny osób prowadzących działalność nieewidencjonowaną nie jest jasny i może oznaczać niebezpieczeństwo dla ich kontrahentów.

Zdaniem wielu praktyków zdecydowanie bezpieczniejsze są kontakty biznesowe z podmiotami korzystającymi z tzw. Ulgi na start, bowiem wówczas wchodzą z w relacje z legalnie uregulowanymi i zarejestrowanymi przedsiębiorcami.

W czym tkwi główny problem?
Otóż poza oczywistymi obowiązkami wynikającymi z natury danej relacji należy odpowiedzieć na pytanie czy należy płacić za nie składki na ubezpieczenie społeczne od zawieranych z osobami prowadzącymi działalność nieewidencjonowaną umów? W takich relacjach powstaje również pytanie czy organy podatkowe pozwolą rozliczyć w kosztach wydatki poniesione na czynności wykonane przez osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną i nie potwierdzone fakturą?

Temat współpracy z takimi osobami ten nie jest oczywisty i wymaga każdorazowo indywidualnej analizy. Jeżeli Mają Państwo obawy jak w danej sytuacji dokonać rozliczeń zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami tel. (42) 30 77 000, e- mail: biuro@iddcg.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.iddcg.pl zakładka kontakt.

Comments are disabled.