_

Prawo Cywilne

_

Postępowania przedsądowe, sprawy sądowe i egzekucje, pełna obsługa prawna w trakcie umów i kontraktów.

Kancelaria adwokata Davida Deczyńskiego świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach
z zakresu prawa cywilnego w tym do prowadzenia postępowań przedsądowych (negocjacji),
sądowych i egzekucyjnych oraz zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie tworzenia i realizacji umów.

Co istotne nie tylko opiniuję, ale również przygotowuję od podstaw umowy takie jak:

 

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa dostawy,
 • umowa o dzieło,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa użyczenia,
 • umowa zlecenia,
 • umowa świadczenia usług,
 • umowa leasingu,
 • umowa agencyjna,
 • umowa spedycji,
 • przechowania,
 • umowa poręczenia,
 • umowa darowizny,
 • umowa renty i dożywocia,
 • ugoda,

jak również wiele innych, skomplikowanych i nietypowych umów nienazwanych.

Warto podkreślić, iż poza opiniowaniem i tworzeniem umów doradzam w kwestiach podatków związanych z ich zawieraniem oraz informuję jakie należy podjąć kroki celem prawidłowego rozliczenia się z fiskusem.

 

W ramach dotychczasowej praktyki wielokrotnie wspierałem moich klientów nie tylko na etapie zawierania umów ale również w sprawach związanych z ich wykonywaniem czy rozwiązywaniem /  wypowiadaniem umów oraz rozwiązywałem konflikty wynikające z ich wadliwym wykonywaniem.

 

Bardzo często spotykam się z problematyką odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych (deliktowych), odpowiedzialności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

 

W praktyce cywilnej jestem zwolennikiem rozwiązywania sporów polubownie,
gdzie wykorzystuje swoje zdolności negocjacyjne, niemniej jednak całkowicie rozumiem częstą konieczność prowadzenia sporów sądowych, w tym m.in. zawiłych procesowo powództw o stwierdzenie przez sąd nieważności zawartych umów czy powództw ze skargi pauliańskiej przeciwko nieuczciwym dłużnikom.

 

Po uzyskaniu tytułów egzekucyjnych i wykonawczych prowadzę dla moich klientów stosowną windykację należności.

Szukasz profesjonalnego prawnika z praktycznym podejściem do pomocy prawnej?

Zapraszam do kontaktu i na konsultację celem poznania się i omówienia możliwości współpracy.