_

Odszkodowanie i Zadośćuczynienie

_
Kancelaria adwokata Davida Deczyńskiego świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach
związanych z uzyskaniem przez Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia,
zarówno w Łodzi jak i całym województwie Łódzkim.
Kancelaria adwokata Davida Deczyńskiego świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach
z zakresu prawa cywilnego w tym do prowadzenia postępowań przedsądowych (negocjacji),
sądowych i egzekucyjnych oraz zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie tworzenia i realizacji umów.

Jeżeli ktoś z Państwa lub Państwa bliskich jest ofiarą wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego lub np. włamania czy zalania ma prawo dochodzenia stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Często pierwszym miejscem gdzie kierują się takie osoby są „firmy odszkodowawcze” czy „kancelarie odszkodowawcze”, które rzekomo specjalizują się w sprawach odszkodowawczych. Niestety z praktyki wynika, iż poszkodowani są wówczas obsługiwani przez handlowców czy „doradców odszkodowawczych”, którzy nie mają ani stosownego wykształcenia ani uprawnień do reprezentacji przed sądem.

 

W związku z powyższym często uzyskiwane odszkodowania są małe, sprawy kończą się niekorzystną dla poszkodowanego ugodą bowiem poszkodowani nie są reprezentowani przez adwokata tj. odpowiednio wykształconego specjalistę świadczącego pomoc prawną, działającego w ramach Kodeksu Etyki Adwokackiej – dzięki czemu mają Państwo pewność, że adwokat działa wyłącznie w Państwa interesie.

 

Moje kompetencje w zakresie roszczeń odszkodowawczych zostały docenione przez szerokie grono prawdziwie zadowolonych klientów. Jest znamiennym, iż w toku dotychczasowej praktyki występowałem „po obu stronach barykady” tzn. zarówno reprezentowałem podmioty odpowiedzialne za wyrządzenie szkody jak i osoby poszkodowane.

Kancelaria adwokata Davida Deczyńskiego pomaga w dochodzeniu roszczeń, w szczególności świadczy usługi dotyczące:

 

 • sporów z firmami ubezpieczeniowymi (odmowa wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, nieproporcjonalna wypłata świadczeń)
 • roszczeń z tytułu OC, AC, NNW
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia ciała, śmierć,
 • utraconych dochodów, renty, kosztów leczenia,
 • zadośćuczynienia (cierpienie psychiczne)
 • odszkodowań za wypadki komunikacyjne
 • szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (OC przedsiębiorcy):
 • ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia,
 • ubezpieczenie członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych,
 • ubezpieczenie zawodowe, czyli obowiązkowe ubezpieczenie dla określonych profesji.
 • odszkodowania za wypadki w pracy, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca,
 • unikanie finansowej odpowiedzialności przez pracodawcę,
 • odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela,
 • jednorazowe odszkodowania powypadkowe,
 • odszkodowania za narażenie pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia,
 • odszkodowania za błędy medyczne (błędy diagnostyczne, błędy terapeutyczne, błędy techniczne i organizacyjne)
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, komplikacje powstałe w skutek błędu personelu medycznego),
 • zadośćuczynienia za krzywdę wywołaną błędem lekarskim i naruszeniem praw pacjenta, renty,
 • odszkodowania za kradzież, pożar, zalanie:
 • odszkodowania za straty z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, dotyczących ubezpieczonej nieruchomości (kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zniszczenie mienia),

We wszystkich sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych są Państwo reprezentowani przez adwokata z praktycznym podejściem do Państwa problemu dzięki czemu mają Państwo gwarancję profesjonalnej reprezentacji w postępowaniu przedsądowym oraz w postępowaniach sądowym lub przed organami administracyjnymi.

Szukasz profesjonalnego prawnika z praktycznym podejściem do pomocy prawnej?

Zapraszam do kontaktu i na konsultację celem poznania się i omówienia możliwości współpracy.