_

Prawo gospodarcze

_

Moja specjalizacja to szeroko rozumiane prawo gospodarcze i prawo spółek.

W relacjach z moimi Klientami każdorazowo dobieram odpowiednie rozwiązania prawne z uwzględnieniem specyfiki danej branży oraz celów biznesowych.

 

Jak to często bywa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej powstają spory sądowe, gdzie z powodzeniem reprezentuję klientów w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, w sprawach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzeń wspólników czy postępowań karnych związanych karno-gospodarczych.

W ramach działań związanych z prawem gospodarczym

  • doradzam w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej / form prawnych prowadzonej działalności, przekształcam przedsiębiorstwa, przenoszę zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz reprezentuję przed organami administracyjnymi oraz w sprawach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym celem nadzorowania prawidłowego wykonywania wprowadzanych rozwiązań
  • wprowadzam wiele istotnych optymalizacji, w tym we współpracy z zaprzyjaźnionymi doradcami prawnymi prawem dozwolonych optymalizacji podatkowych
  • doradzam członkom zarządów oraz likwidatorom przedsiębiorstw
  • przygotowuję kompleksowo Zgromadzenia Wspólników, którym często przewodniczę lub reprezentuję wspólnika/wspólników na takich zgromadzeniach
  • proponuję rozwiązania wspierające relację z personelem m.in. pośrednie wprowadzanie najlepszych pracowników do władz przedsiębiorstw, z całkowitym zabezpieczeniem interesu właścicieli
  • uczestniczę w negocjacjach, przygotowuję projekty umów lub opiniuję kontrakty
  • uczestniczę we wszelkich działaniach dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych, konsolidacyjnych, upadłościowych czy likwidacyjnych.

Dotychczasowe sukcesy w sprawach gospodarczych motywują mnie do jak najgłębszego poznawania tej tematyki
i codziennego rozwoju w szukaniu najbardziej korzystnych rozwiązań dla moich klientów.