_

Prawo Spadkowe

_

Pisma i wnioski procesowe, reprezentacja Klientów przed sądem.

Nieodzownym elementem życia jest śmierć. Polskie prawo przewiduje szereg przepisów na wypadek śmierci, które regulują przejście praw i obowiązków majątkowych na spadkobierców.

Do każdej sprawy spadkowej należy podejść w sposób indywidualny celem prawidłowego rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci lub zadbania o partykularny interes spadkobiercy.

Świadcząc pomoc prawną poza typowymi sprawami spadkowymi, z sukcesami w pomagałem już w sprawach długów spadkowych, rozliczeniach w sprawach zachowku czy unieważnieniem testamentów.

W ramach świadczonych usług z dziedziny prawa spadkowego:

 • prowadzę konsultację i udzielam porad prawnych z sprawach dotyczących istoty spadku, długów spadkowych, otwarcia i nabycia spadku, tytułów prawnych do spadku, zdolności do dziedziczenia, niegodności dziedziczenia i przebaczenia, wydziedziczenia, zrzeczenia się dziedziczenia, dziedziczenia gospodarstw rolnych, przyjęcia spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenia spadku, dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia testamentowego, uprawnień małżonków, wyłączenia małżonka od dziedziczenia, uprawnienia bliskich do mieszkania, nieważności testamentu, testamentu zwykłego i szczególnych form testamentu, podstawienia zwykłego, podstawienia powierniczego, przyrostu, polecenia, zapisów zwykłych, dalszych i windykacyjnych, transmisji, działu spadku, zbycia spadku etc..

 • sporządzam wnioski do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i reprezentuję Klientów w postępowaniu przed sądem,

 • pomagam uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia,

 • przygotowuję propozycje pozasądowego działu spadku pomiędzy spadkobiercami,

Ponadto poza wyżej opisanymi sprawami reprezentuję klientów w sądach na terenie całego kraju w pozostałych sprawach spadkowych tj. m. in. o:

 • zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,

 • unieważnienie testamentu,

 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,

 • zobowiązanie do wykonania zapisu lub polecenia, jak również o zmniejszenie zapisu lub polecenia,

 • zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza,

 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przyjęcie spadku wprost (w całości) albo odrzucenie spadku,

 • uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku,

 • nakazanie złożenia testamentu,

 • ogłoszenie testamentu,

 • przesłuchanie świadków testamentu ustnego,

 • wyjawienie przedmiotów spadkowych,

 • zmianę lub uzupełnienie stwierdzenia nabycia spadku

 • dział spadku oraz dział spadku z podziałem majątku wspólnego małżonków.

Reprezentuję również wierzycieli spadkodawcy w sprawach przeciwko spadkobiercom.

Co istotne moi klienci uzyskują również informacje co do tego jakie należy podjąć kroki,
aby prawidłowo rozliczyć się z przedsięwziętych kroków z zakresu prawa spadkowego z fiskusem.